Font Size:
Site Colors:
Accesskey
S - Skip navigation
1 - Home page
4 - Search
Accessibility Statement
בר לב | מובילים התחדשות עירונית

יאן יואל וקרן פאק

יצרתי לאחרונה קשר עם בר לב – מומחים בארגון דיירים לתמ"א 38, בנושא מורכב שקשור בתחום ההתחדשות העירונית, רציתי לשבח את מר ברק בר לב על הליווי המקצועי שהעניק לי בנושא כה מורכב. למן השלב הראשוני, נשאל הנכבד בר לב מספר שאלות קשות בתחום, אך מר ברק בר לב הפגין ידע מקצועי בתחום, על ידי שימת דגש על כל פרט ופרט בתחום התמ"א 38.

בימים בהם לא כל אחד מכבד את הלקוחות שלו, חברתכם הוכיחה כי השירות, האחריות והמקצועיות חרוטים על דגלה ועל כן תודתי.